ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Відповідно до чинного українського законодавства, торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею. У зв'язку з цим інтернет-ресурс магазину www.barzo.com.ua є торговим майданчиком ФОП Курочкін А.С. Договірні відносини між покупцем і продавцем ФОП Курочкін А.С. оформляються у вигляді договору публічної оферти.
Споживач, діючи з метою придбання товару, приймає умови цього договору. Це означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець), згідно чинного українського законодавства, прийняв до виконання умови договору публічної оферти, викладені нижче.
Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним договором покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісний замовлення і за невиконання умов даного договору.
У випадки прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Продавця, споживач стає Покупцем.

1. Умовні угоди.

1.1. Умовні угоди - це визначення, що використовуються в цьому договорі і є його невід'ємною частиною.
1.2. Визначення трактуються, виходячи з їх сутності та змісту цього договору. Нижче наведено список цих визначень:
www.barzo.com.ua - торгова площадка, інтернет-магазин.
Товар - об'єкт угоди сторін, яка була обрана покупцем в інтернет-магазині www.barzo.com.ua і поміщений в корзину інтернет-магазину www.barzo.com.ua.
Покупець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа - підприємець, згідно чинного українського законодавства, яка відвідала сайт www.barzo.com.ua і має намір придбати товар і оплатити отримання такого товару.
Продавець - ФОП Курочкін А.С., власник товару, пропонованого на майданчику інтернет-магазину www.barzo.com.ua.

2. Загальні положення.
2.1. Справжня публічна оферта (надалі - договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті www.barzo.com.ua.
Дана оферта застосовується щодо будь-якого товару, пропонованого до продажу (купівлі) на сайті www.barzo.com.ua.
3. Предмет договору публічної оферти.
4. Момент укладання договору.
4.1. Текст даного договору є публічною офертою і діє для всіх відвідувачів інтернет-магазину www.barzo.com.ua, які мають намір, бажання і можливості придбати товари для будинку, офісу, квартири, будь-яких інших установ державного або приватного характеру.
4.2. Акцепт оферти - придбання товару в порядку, визначеному цим договором, за цінами, вказаними на інтернет-ресурсі www.barzo.com.ua, і згоду з умовами оплати і доставки товару.
4.3. Факт придбання товару є беззаперечним прийняттям Покупцем умов даного договору. Покупець, який скористався послугами www.barzo.com.ua, розглядається як особа, яка вступила з Продавцем в договірні відносини.
5. Права і обов'язки сторін.
5.1.www.barzo.com.ua зобов'язується передати Покупцеві товар:
- у певному місці;
- у в певній кількості;
- у відповідній комплектності в комплекті, якщо такі передбачені;
- належної якості*;
- вільним від претензій третіх осіб.
* колір виробу, зображень тканини, металу, усіх вказаних зразків на сайті www.barzo.com.ua можуть відрізнятися від сравжніх характеристик товару. Розміри виробів можуть відрізнятися від вказаних на сайті www.barzo.com.ua.
5.1.1. З моменту укладення цього договору виконати в повній мірі всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов, обговореними сукупно сайтом www.barzo.com.ua і цим договором.
ФОП Курочкін А.С залишає за собою право невиконання зобов'язань в разі виникнення форс-мажорних ситуацій.
5.1.2.Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.
5.2. www.barzo.com.ua має наступні права.
5.2.1. Змінювати умови цього договору, а також тарифи (ціни) на товари та послуги в односторонньому порядку, поміщаючи їх на сервері за адресою www.barzo.com.ua.
5.2.1.1.Усі зміни вступають в силу негайно після публікації.
5.2.2.Відмовити у наданні послуг без пояснення причини.
5.2.3.Відправляти листи рекламного і інформативного характеру покупцям.
5.3. Покупець зобов'язується:
5.3.1. До моменту укладення договору ознайомитися зі змістом договору, умовами договору і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на всіх сторінках сайту www.barzo.com.ua.
5.3.2. Для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі свої необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця і достатні для доставки Покупцеві сплаченого ним товару.
6. Відмова від гарантійних зобов'язань.
6.1. Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві. Поради та інформація, що надаються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором на час дії «непереборної сили». Під «непереборною силою» розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.п.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.п.), заборонні заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

7. Доставка товару.

7.1. Покупець отримує товар за допомогою доставки або отримує його особисто. Порядок оплати і отримання зазначений в розділі «Доставка і оплата».

7.2. Факт отримання товару і відсутність претензій до якості товару Покупець підтверджує власної розписом у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, ФОП Курочкін А.С гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і оплаченим Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього товару і в належному (робочому) стані і якості*.

8. Інші умови.

8.1. Інформація про товари представлена на основному сайті.

8.2. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов'язань за цим договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Відповідно до чинного українського законодавства, торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею. У зв'язку з цим інтернет-ресурс магазину www.barzo.com.ua є торговим майданчиком ФОП Курочкін А.С. Договірні відносини між покупцем і продавцем ФОП Курочкін А.С. оформляються у вигляді договору публічної оферти.
Споживач, діючи з метою придбання товару, приймає умови цього договору. Це означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець), згідно чинного українського законодавства, прийняв до виконання умови договору публічної оферти, викладені нижче.
Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним договором покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісний замовлення і за невиконання умов даного договору.
У випадки прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Продавця, споживач стає Покупцем.

1. Умовні угоди.

1.1. Умовні угоди - це визначення, що використовуються в цьому договорі і є його невід'ємною частиною.
1.2. Визначення трактуються, виходячи з їх сутності та змісту цього договору. Нижче наведено список цих визначень:
www.barzo.com.ua - торгова площадка, інтернет-магазин.
Товар - об'єкт угоди сторін, яка була обрана покупцем в інтернет-магазині www.barzo.com.ua і поміщений в корзину інтернет-магазину www.barzo.com.ua.
Покупець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа - підприємець, згідно чинного українського законодавства, яка відвідала сайт www.barzo.com.ua і має намір придбати товар і оплатити отримання такого товару.
Продавець - ФОП Курочкін А.С., власник товару, пропонованого на майданчику інтернет-магазину www.barzo.com.ua.

2. Загальні положення.
2.1. Справжня публічна оферта (надалі - договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті www.barzo.com.ua.
Дана оферта застосовується щодо будь-якого товару, пропонованого до продажу (купівлі) на сайті www.barzo.com.ua.
3. Предмет договору публічної оферти.
4. Момент укладання договору.
4.1. Текст даного договору є публічною офертою і діє для всіх відвідувачів інтернет-магазину www.barzo.com.ua, які мають намір, бажання і можливості придбати товари для будинку, офісу, квартири, будь-яких інших установ державного або приватного характеру.
4.2. Акцепт оферти - придбання товару в порядку, визначеному цим договором, за цінами, вказаними на інтернет-ресурсі www.barzo.com.ua, і згоду з умовами оплати і доставки товару.
4.3. Факт придбання товару є беззаперечним прийняттям Покупцем умов даного договору. Покупець, який скористався послугами www.barzo.com.ua, розглядається як особа, яка вступила з Продавцем в договірні відносини.
5. Права і обов'язки сторін.
5.1.www.barzo.com.ua зобов'язується передати Покупцеві товар:
- у певному місці;
- у в певній кількості;
- у відповідній комплектності в комплекті, якщо такі передбачені;
- належної якості*;
- вільним від претензій третіх осіб.
* колір виробу, зображень тканини, металу, усіх вказаних зразків на сайті www.barzo.com.ua можуть відрізнятися від сравжніх характеристик товару. Розміри виробів можуть відрізнятися від вказаних на сайті www.barzo.com.ua.
5.1.1. З моменту укладення цього договору виконати в повній мірі всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов, обговореними сукупно сайтом www.barzo.com.ua і цим договором.
ФОП Курочкін А.С залишає за собою право невиконання зобов'язань в разі виникнення форс-мажорних ситуацій.
5.1.2.Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.
5.2. www.barzo.com.ua має наступні права.
5.2.1. Змінювати умови цього договору, а також тарифи (ціни) на товари та послуги в односторонньому порядку, поміщаючи їх на сервері за адресою www.barzo.com.ua.
5.2.1.1.Усі зміни вступають в силу негайно після публікації.
5.2.2.Відмовити у наданні послуг без пояснення причини.
5.2.3.Відправляти листи рекламного і інформативного характеру покупцям.
5.3. Покупець зобов'язується:
5.3.1. До моменту укладення договору ознайомитися зі змістом договору, умовами договору і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на всіх сторінках сайту www.barzo.com.ua.
5.3.2. Для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі свої необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця і достатні для доставки Покупцеві сплаченого ним товару.
6. Відмова від гарантійних зобов'язань.
6.1. Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві. Поради та інформація, що надаються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором на час дії «непереборної сили». Під «непереборною силою» розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.п.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.п.), заборонні заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

7. Доставка товару.

7.1. Покупець отримує товар за допомогою доставки або отримує його особисто. Порядок оплати і отримання зазначений в розділі «Доставка і оплата».

7.2. Факт отримання товару і відсутність претензій до якості товару Покупець підтверджує власної розписом у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, ФОП Курочкін А.С гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і оплаченим Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього товару і в належному (робочому) стані і якості*.

8. Інші умови.

8.1. Інформація про товари представлена на основному сайті.

8.2. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов'язань за цим договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.